Tietosuojaseloste

Sivustomme vierailijoiden yksityisyys on Qasvulle hyvin tärkeää, ja olemme sitoutuneet suojelemaan sitä. Tämä tietosuojaseloste kuvastaa miten keräämme, käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi kaikessa toiminnassamme. Viimeisin muutos tehty 2.2.2021.

Rekisterinpitäjä
Qasvu Oy
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Fanni Rajamäki
fanni.rajamaki@qasvu.com
050 348 1658

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoito
 • Laskutus
 • Qasvun palveluihin liittyvät tarkoitukset, kuten kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen ja markkinointi
 • Asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
 • Uudelleenmarkkinointi verkkosivukäyttäytymisen perusteella verkossa ja sosiaalisessa mediassa
 • Työhakemusten käsittely ja rekrytointeihin liittyvä viestintä

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan Qasvun tarjoamia palveluita.

Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysaika
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Henkilön nimi
 • Asema
 • Yritys/organisaatio
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • www-sivustojen osoitteet
 • Verkkoyhteyden IP-osoite
 • Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • Laskutustiedot
 • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Henkilötietoja käsitellään koko aktiivisen asiakassuhteen ajan ja kaksi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Uusasiakashankinnassa henkilötietoja säilytetään kolmen kuukauden ajan, jos asiakkaaseen ei ole oltu yhteydessä. Uusasiakashankinnassa kiinnostusta osoittaneiden tahojen henkilötietoja säilytetään yhden vuoden verran.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yritysasiakkaalta mm. yhteydenottolomakkeista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisteriin tallennettavat yksityishenkilön tiedot saadaan yhteydenottolomakkeista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, rekrytointiprosessista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekrytointiprosessin aikana saatamme jakaa henkilötietojasi ulkopuolisten osapuolien kanssa. Jos haet työpaikkaa Qasvun kautta ja etenet rekrytointiprosessissa, jaamme tietosi asiakasyritykselle. Asiakasyritys on vastuussa siitä, miten he käsittelevät vastaanottamiaan tietoja.

Saatamme joutua luovuttamaan joitain tietoja viranomaisille tai lainkäyttäjille silloin, kun tähän on laissa säädetty edellytys. Teemme näin ainoastaan pätevästä tuomioistuimen päätöksestä tai viranomaisen määräyksestä tai haasteesta.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Evästeet
Qasvu käyttää evästeitä. Evästeistä osa on välttämättömiä, osa sivuston toimintaa parantavia, ja osaa käytetään analytiikka- tai markkinointitarkoituksiin. Kun hyväksyt tietosuojakäytännön mukaisen evästeiden käyttämisen ensimmäistä kertaa sivustolla vieraillessasi, hyväksyt evästeiden käytön myös jokaisella tulevalla vierailukerralla. Evästeasetuksia pystyt kuitenkin muokkaamaan selaimesi asetuksissa.

Käytämme kolmansien osapuolten evästeitä verkkosivustollamme, joihin kuuluu Facebook, Google Analytics ja Ads, Hotjar, Teamtailor ja Pipedrive. Kolmansien osapuolten evästeitä käytetään, jotta ymmärretään ja seurataan miten kävijä selaa tai käyttäytyy verkkosivuilla.