Vuosi 2020 jää historian kirjoihin poikkeuksellisena vuotena. COVID-19 -pandemia mullisti maailmanlaajuisesti ihmisten elämän, arjen ja sitä kautta myös työn. Kaikki kynnelle kykenevät jäivät keväällä etätöihin ja pandemia on aiheuttanut myös taloudellisia vaikutuksia, jotka ovat vaikuttaneet monien työtilanteeseen ikävällä tavalla. Millaisin näkymin työmarkkinoilla, ja ennen kaikkea työnhakumarkkinoilla, suunnataan vuoteen 2021?

  1. Etätyö ja paikkariippumaton työ uusi normaali?

Kun etätyösuositus maaliskuussa annettiin, monessa organisaatiossa jouduttiin omaksumaan uudet työn tekemisen tavat pikavauhtia. Vaikka ensi vuonna toivottavasti päästäänkin palaamaan aktiivisempaan elämään ja ihmisten kohtaamisiin, on etätyössä tapahtunut varmasti suurempi kulttuurinen muutos eri aloilla. Joiltakin yrityksiltä onkin nähty jo esiintuloja, joissa ilmoitetaan, miten fyysisestä toimistosta on luovuttu kokonaan tai sitä on muokattu paremmin erilaisia työskentelytyylejä vastaavaksi. Toiveissa onkin, että vuonna 2021 työntekijän mahdollisuudet valita itselleen parhaiten toimivat käytännöt lisääntyvät. Toki tämä vuosi on kasvattanut kuilua eri alojen välillä entisestään: kun toimistotyöläiset heiluvat yöpuvussa kotitoimistonsa sähköpöydän ääressä, monilla aloilla työn tekoon ei ole tullut muutoksia tai uusia mahdollisuuksia.

  1. Moninaiset työhyvinvoinnin tukemisen tavat

Työn teon muuttuminen toi haasteita myös työhyvinvoinnille. Koteihin on rakennettu ergonomisempia työpisteitä, jaksamisen tueksi on tarjottu yhä enemmän erilaisia matalan kynnyksen etäpalveluja ja esimerkiksi informaaleja kohtaamisia on pyritty järjestämään virtuaalisissa kahvihuoneissa. Vuonna 2021 työhyvinvoinnissa tuleekin ehkä korostumaan yksilölliset ja moninaiset ulottuvuudet. Jollakin työssä jaksamista tukee parhaiten kotitoimistossa työskentely, jollakin nimenomaan toimistossa keskittyminen. Toinen haluaa hyödyntää liikuntaedut ja toinen taas arvostaa enemmän työnantajan mahdollistamia matalan kynnyksen työpsykologipalveluja. Joka tapauksessa HR:ssä päästään pohtimaan sitä, miten huolehtia jokaisen työntekijän hyvinvoinnista, kun työntekijät työskentelevät eri paikoissa tai eri työaikoina.

  1. Digitaalisella perehdytyksellä kiinni uuteen työhön

Monessa organisaatiossa on ollut tapana hoitaa perehdytys fyysisesti työpaikalla, minkä jälkeen etätyöskentely on ollut mahdollista. Useissa työpaikoissa tämäkin muuttui kertarysäyksellä. Ennustammekin vuodesta 2021 oppimisen aikaa myös perehdytyksen suhteen. Keväällä etäperehdytyskäytäntöjä hierottiin monessa organisaatiossa kiireellä ja tänä syksynä ja ensi vuonna nähdäänkin varmasti, miten käytännöt ovat kantaneet hedelmää. Onko perehdytys onnistunut? Kokevatko etänä aloittaneet työntekijät päässeensä kiinteästi työyhteisön osaksi? Näiden pohjalta päästäänkin luomaan yhä toimivampia ja joustavampia malleja uuden työntekijän aloituksen tueksi.

  1. Kiihtyykö kilpailu työpaikoista?

Koronapandemia ja sen talousvaikutukset ovat osuneet toisiin aloihin enemmän kuin toisiin. Monet ovat menettäneet työpaikkansa tai joutuneet lomautetuksi, ja osa pandemian vaikutuksista tulee varmasti näkymään vielä viiveellä. Tämä on työnhaussa näkynyt monissa tehtävissä lisääntyneinä hakijamäärinä ja kasvaneena kilpailuna, mikä tulee varmasti jatkumaan vielä ensi vuonnakin. Toisaalta monilla aloilla työvoiman tarve ja sen saatavuus eivät vieläkään kohtaa ja epävarma maailman tilanne on vaihtamishalukkuuden sijaan lisännyt motivaatiota pitää nykyisestä työpaikasta kiinni.

  1. Monikanavaisuus työnhaussa ja rekrytoinnissa

LinkedInin ja muiden kuin perinteisten työnhakukanavien merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Näemme keskeisessä osassa vuorovaikutuksen potentiaalisten hakijoiden ja organisaation välillä. Työnhaun kanavat ovat yhä moninaisempia, työnantajabrändiä luodaan pitkään ja parhaiten pitkässä juoksussa tulevat onnistumaankin ne yritykset, jotka ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa hakijoiden sekä potentiaalisten tulevien hakijoiden kanssa. Sosiaaliset mediat kuten LinkedIn, Instagram tai vaikka TikTok tarjoavat tähän hyviä alustoja. Kannustamme myös työnhakijoita yhtä lailla aktiivisuuteen eri kanavissa. Perinteisten hakemusten lähettelyn lisäksi kannattaa ensinnäkin pitää oma LinkedIn-profiili ajan tasalla, jotta olet helposti rekrytoijien löydettävissä, sekä olla rohkeasti yhteydessä erilaisiin kiinnostaviin yrityksiin.

Vaikka vuonna 2021 päästäisiin palaamaan joiltakin osin normaalimpaan elämään ja työhön, on tämä vuosi varmasti jättänyt työelämään jälkensä.