”Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveineen”, kuuluu pelätty lause työpaikkailmoituksissa. Palkkatoiveen asettaminen on usein haastavaa ja erityisen hankalaa silloin, jos työnkuvasta ja vastuualueista on vain vähän tietoa, hakee ensimmäistä alan työpaikkaansa tai suuntautuu urallaan hiukan erityyppisiin tehtäviin. Työnhakua ei kuitenkaan kannata jättää puolitiehen vain siksi, että palkkatoiveen määrittäminen ja ilmoittaminen tuntuu vaikealta. Qasvun rekrytoijat listasivat muutamia näkökulmia, jotka olisi hyvä huomioida palkkatoivetta asettaessa, sekä vinkkejä palkkatoiveen viestimiseen työnhaussa.

1. Taustatutkimuksen tekeminen

Jo työnhaun alkuvaiheissa omaa osaamista, kokemusta ja koulutustaustaa kannattaa pyrkiä hinnoittelemaan jonkinlaiseen palkkahaarukkaan, jota voi haettua tehtävää kohden sitten tarkentaa. Voi olla myös hyvä selventää itselleen minimitaso eli se, minkä verran palkka täytyisi vähintään olla, jotta arjen peruskuluista selviää. Palkkatoiveen perustelut tulisi kuitenkin sitoa osaamiseen ja kokemukseen eikä asumiskulujen suuruuteen.
Palkkatason miettimisessä apuna voi hyödyntää netin palkkavertailuja ja -sivustoja sekä omaa tuttavapiiriä ja verkostoa. Kysäise rohkeasti esimerkiksi entisiltä opiskelukavereiltasi tai alan kollegoiltasi, millaisella tasolla hakemiesi tehtävien palkat liikkuvat. Harmillisen usein palkkakuitin loppusumma nähdään kuitenkin tarkoin varjeltuna salaisuutena, joten voi olla helpompaa lähestyä asiaa yleisellä tasolla kuin kysymällä suoraan, mitä tuttavasi itse tienaa.

Palkkatoiveen määrittelyyn voi saada erinomaista pohjaa myös liiton palkkasuosituksista sekä työehtosopimuksista. Moni ammattijärjestö myös tarjoaa jäsenilleen henkilökohtaista palkkaneuvontaa, joka kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

2. Palkkatoiveen esittäminen työhakemuksessa

Palkkatoivetta asettaessa on hyvä käydä ensin läpi tarkasti tehtävänkuva ja työpaikkailmoitus. Tarvittaessa niistä voi kysyä lisätietoja. Jos työpaikkailmoituksessa tai hakulomakkeessa kysytään palkkatoivetta, kannattaa sellainen siihen myös laittaa. Palkkatoiveen ei kuitenkaan tarvitse olla kiveen hakattu, ellei sitä itse halua sellaisena esittää, ja monesti on mahdollista ilmoittaa jonkinlainen palkkahaarukka tai lisätä täsmennys numeraaliseen palkkatoiveeseen (esimerkiksi ”Palkkatoiveeni 3400-3600 euroa on neuvoteltavissa lopullisen tehtävänkuvan ja vastuualueiden pohjalta”).

Jos palkkatoiveen asettaminen tuntuu vaikealta, Qasvun rekrytoijat suosittelevat olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä rekrytoijaan tai rekrytoivaan esihenkilöön. Heiltä voi kysellä tarkennusta tehtävän laajuudesta ja vastuualueista sekä siihen asetetusta palkkahaitarista. Jos palkkahaitarista ei saa suoraa vastausta, voi kysymyksen kääntää toisinpäin ja kysäistä: ”Oma palkkatavoitteeni on 3500-4000 euron välissä. Onko tämä taso realistinen tässä tehtävässä?”. Ottamalla palkkahaarukasta selvää säästät myös mahdollisesti omaa aikaasi. Jos palkka-ajatukset eivät kohtaa lainkaan, voi olla, että hakemasi tehtävä ei vastaa osaamistasoasi.

3. Valmistaudu palkkaneuvotteluihin

Palkkatoive kannattaa valmistautua perustelemaan ja avaamaan avoimesti tulevalle työnantajalle sitä, miksi on tietyn palkan arvoinen. Palkkatoivetta voi pohjustaa konkreettisen osaamisen, kertyneen kokemuksen, saavutettujen tulosten tai muihin suoraan työhön liittyvien esimerkkien kautta.

Varsinaisen rahapalkan lisäksi neuvotteluja voi käydä muista työn eduista. Muut edut sekä työpaikan ominaisuudet on myös hyvä huomioida päätöksenteossa pelkän palkan lisäksi. Usein esimerkiksi hiukan pienemmän rahapalkan tehtävä lähempänä kotia (ei työmatkakuluja) ja kattavin työsuhde-eduin voi olla kokonaisuutena parempi diili. Toisinaan työuralla voi tulla eteen tilanteita, jolloin on järkevä ottaa vastaan työ (esimerkiksi harjoittelupaikka) vaikka pienemmällä palkalla, jos se vie uralla eteenpäin ja mahdollistaa korkeamman ansiotason tulevaisuudessa.

Lähesty siis palkkatoiveen ilmoittamista keskustelunavauksena ja hae tarvittaessa lisätietoa tutustumalla alasi palkkaukseen tai kysymällä suoraan rekrytoivalta yritykseltä.