Harkitsetko Qasvua rekrytointikumppaniksi? Haluatko perehtyä tarkemmin siihen, mitä rekrytointiprosessiimme kuuluu tai miten hakuprosessimme käytännössä etenevät? Missä asioissa voimme olla avuksi?

Jos yrityksessänne on tarve aloittaa uuden työntekijän rekrytointi tai sopivaa henkilöä ei ole omasta hausta huolimatta löytynyt, varaa lyhyt puhelu asiantuntijamme kanssa ja käydään tilannetta yhdessä läpi.

1. Rekrytointitarpeen kartoitus

Qasvun rekrytointiprosessi alkaa tarkalla tarpeenne kartoituksella sekä yrityksenne toimintaan perehtymisellä. Asiantuntijamme käy kanssanne läpi, minkälaista osaaja haetaan, millaiseen tiimiin ja minkä tyyppiseen yritykseen. Samalla katsomme palvelutarjoamastamme parhaiten soveltuvimmat ratkaisut tarpeeseenne. Asiantuntijamme osaa useimmiten myös heti kertoa, voisiko haettava ammattilainen löytyä suoraan valmiista verkostostamme tai kuinka haastavaa sopivia osaajia on ylipäänsä löytää. Tämän jälkeen tehdään sopimus haun aloittamisesta.

2. Profiilin määrittely rekrytoijan kanssa

Kun yhteistyön aloittamisesta on sovittu, rekrytoijamme tapaa teidät tarkemman profiilin määrittelyn merkeissä. Käymme yksityiskohtaisesti läpi työtehtäviä, teillä työskentelyä, organisaation rakennetta, perehdytystä, tehtävän vaatimuksia, tärkeimpiä taitoja, haettavaa osaamista sekä hakijan persoonaan liittyviä ominaisuuksia. Samalla tarkennamme vielä työsuhteen käytännön tiedot. Sovimme profiilin määrityksessä myös haun toteuttamisesta, aikatauluista sekä yhteydenpidosta. Sama rekrytoija säilyy yhteyshenkilönänne koko yhteistyön ajan.

3. Hakuprosessin aloitus

Profiilin määrittelyn jälkeen rekrytoijamme luo suunnitelman hakuprosessille sekä valmistelee tarvittavat materiaalit. Sovimme hakuprosessin toteutustavasta aina yhdessä ja rekrytoijamme antaa myös suosituksia parhaasta lähestymistavasta. Perusmuotoiseen hakuprosessiin kuuluu avoin työpaikkailmoitus, jota jaetaan haun kannalta relevanteissa kanavissa, Qasvun oman verkoston läpikäynti sekä sourcing eli suorakontaktointi LinkedInissä sekä muissa verkostoissa. Tarvittaessa hakuprosessi voidaan toteuttaa niin sanottuna hiljaisena hakuna eli ilman avointa työpaikkailmoitusta tai vaikkapa asiakkaan omaa rekrytointijärjestelmää hyödyntäen. Työpaikkailmoituksen voitte halutessanne hyväksyä ennen julkaisua. Lähetämme myös hakuprosessin alussa tarkemmat aikataulut. Useimmiten onnistumme esittelemään potentiaaliset ehdokkaat teille 2-3 viikon sisällä.

4. Hakuprosessin kulku

Rekrytoijamme etsii sopivia kandidaatteja eri kanavista ja seuloo heistä potentiaalisimmat seuraavaan vaiheeseen. Huolehdimme hakijaviestinnästä laadukkaasti, kerromme asiakkaistamme innostavasti ja pyrimme sitouttamaan kovankin luokan osaajat mukaan hakuprosessiin. Vastaamme kaikkiin hakemuksiin mahdollisimman nopeasti – ihan viimeistään kahden viikon sisällä.

Kun olemme seuloneet potentiaalisimmat hakijat ja ehdokkaat, toteutamme heille puhelinhaastattelut. Haastatteluissa käymme läpi hakijan kokemusta, osaamista sekä taitoja sekä perehdymme myös motivaatioon, tulevaisuuden tavoitteisiin ja kiinnostuksiin. Samalla tarkistamme käytettävyyden tehtävään sekä palkkatoiveen. Käymme myös hakijan kanssa tehtävänkuvausta läpi ja vastaamme mahdollisiin kysymyksiin.

5. Haun jako teillä

Esittelemme potentiaalisimmat ja soveltuvimmat ehdokkaat teille. Saatte haastatella kandidaatit itse ja, mikäli rekrytointiprosessiinne kuuluu muita mahdollisia vaiheita, niitä voi myös hyödyntää. Avustamme mielellämme haastatteluiden sopimisessa, kandidaattien kanssa kommunikoinnissa ja prosessin sujuvassa edistämisessä. Te päätätte aina itse siitä, kenet haluatte haastatella ja palkata tehtävään. Rekrytoijamme kuitenkin auttavat mielellään päätöksenteossa. Halutessanne voimme myös rekrytointiprosessin loppuvaiheessa soittaa mahdollisille suosittelijoille tai esimerkiksi avustaa työsopimuksen teossa.

6. Uusi työntekijä aloittaa

Onneksi olkoon uudesta työntekijästä! Rekrytointipalvelumme käyttäminen on riskitöntä, sillä laskutuksemme on onnistumisperustainen eli laskutamme palvelustamme vain, jos sopiva työntekijä löytyy. Onnistumisprosenttimme on 76% ja 73% asiakkaistamme jatkaa yhteistyötä kanssamme. Hakuprosessin päätteeksi noin kuukauden päästä uuden työntekijänne aloituksesta käymme vielä palautekeskustelun.

Jos rekrytointi on teillä juuri nyt tai tulevaisuudessa ajankohtaista, anna asiantuntijamme kertoa palveluistamme lisää. Tarjoamme rekrytointipalvelun lisäksi henkilöstövuokrausta, sourcing-palvelua sekä rekrytointikonsultointia, joten mietitään yhdessä juuri teille paras ratkaisu!