Internetin syövereistä löytyy satoja vinkkilistoja työnhakijoille työhaastatteluun valmistautumiseen. Valmistautuminen on tärkeää kuitenkin myös haastattelun toisen osapuolen, eli työnantajan ja palkkaavan yrityksen, päässä. Hyvin valmisteltu haastattelu takaa laadukkaan informaation rekrytointipäätöksen tueksi. Älä siis hyppää suoraan edellisestä palaverista kylmiltään haastattelutilanteeseen, vaan valmistaudu tapaamiseen etukäteen näiden muutaman yksinkertaisen vinkin avulla.

1. Mieti haastattelun agenda etukäteen

Mikä on haastattelun tavoite ja mitä tietoa tarvitsemme hakijasta rekrytointipäätöksiä varten? Onko kyseessä ensimmäinen haastattelu, jossa käydään läpi osaamista yleisemmällä tasolla, vai kenties syvälle teknisiin yksityiskohtiin paneutuva tekninen haastattelu? Onko haastattelu tarkoituksenmukaista järjestää puhelimitse, kasvotusten vai esimerkiksi etäyhteyksin? Vastaukset näihin kysymyksiin ovat haastatteluun valmistautumisen perusta.

2. Haastattelurungon muodostaminen

Kun haastattelun agenda on selvillä, haastattelukysymysten ja -rungon kasaaminen on usein helpompaa. Avuksi kannattaa ottaa tehtävänkuvaus sekä tarpeen määrittelyä varten tehty pohjatyö. Haastattelukysymyksiä kootessa kannattaa pohtia, millä kysymyksillä päästään keskeisimpien osaamisalueiden, kompetenssien ja taitojen ytimeen käsiksi. Muistathan myös, että haastattelukysymysten pitää liittyä nimenomaan tehtävässä vaadittuun osaamiseen, kykyyn ja kokemukseen. Esimerkiksi perhesuhteisiin, asepalvelukseen tai poliittiseen vakaumukseen liittyvät asiat eivät kuulu työnantajalle.

3. Valmistaudu kertomaan yrityksestä

Työhaastattelussa tapahtuu arviointia kahteen suuntaan; samalla, kun arvioit, olisiko tässä sopiva osaaja yritykseenne, työnhakija pohtii, onko tämä minulle sopiva työpaikka. Usein hakijalla on käynnissä myös muitakin hakuprosesseja ja hän vertaa vaihtoehtojaan. Sen lisäksi, että valmistelet vain tiukkoja kysymyksiä työnhakijalle, varaa aikaa hakijan omille kysymyksille sekä valmistaudu kertomaan organisaatiosta, tiimistä sekä tehtävänkuvasta tarkemmin. Esille kannattaa tuoda innostavasti kilpailuvalttinne niin yrityksenä kuin työnantajana.

4. Sovi työnjako etukäteen

Ennen haastattelua on hyvä pohtia, keiden kaikkien kannattaisi olla läsnä haastattelutilanteessa. Tuleeko mukaan tuleva esihenkilö, HR:n edustaja, kollega tai yksikönjohtaja? Myös työnjako haastatteluun osallistuvien kesken kannattaa miettiä etukäteen, jotta haastattelutilanne sujuu jouhevasti. Kun haastatteluun osallistuu useampia henkilöitä, voi olla järkevää varata ennen haastattelua lyhyt hetki organisoitumiselle sekä haastattelun jälkeen palaveri haastattelun koonnille.

5. Tutustu työnhakijan tietoihin etukäteen

Mikään ei ole työnhakijalle turhauttavampaa kuin tulla haastattelutilanteeseen ja huomata, ettei hänen CV:tään ole edes luettu. Käy siis ennen haastattelua läpi työnhakijan lähettämät dokumentit (CV, hakemuskirje ja mahdolliset liitteet) ja mieti valmiiksi tarkentavia kysymyksiä. Myös mahdollisista havainnoista ja mietteistä voi kirjata kysymykset ylös valmiiksi.

6. Ole ajoissa

Myöhästyminen ei anna hyvää kuvaa työnhakijasta, mutta ei se sitä kyllä anna työnantajastakaan. Varaa siis riittävästi aikaa haastatteluun siirtymiselle ja, jos mahdollista, älä hyppää suoraan Teams-palaveriputkesta haastattelutilanteeseen. Toimivinta on usein ottaa väliin pieni ajatustauko sekä kuppi kahvia ja virittäytyä oikealla taajuudelle rauhassa.

Tsemppiä haastattelurupeamaan! Jos kaipaat vielä kuitenkin enemmän tukea rekrytointiin, varaa aika asiantuntijallemme täältä.