”Kerro omista vahvuuksistasi”, kuuluu ohje työnhakuoppaissa, CV-vinkeissä ja urakoulutuksissa. Usein se on kuitenkin helpommin sanottua kuin tehtyä. Entä, jos ei tunnista omia vahvuuksiaan? Mitä, jos ongelmana onkin niiden sanoittaminen kirjalliseen muotoon?

Työnhaussa omien vahvuuksien esiin tuominen nousee keskeiseksi, kun samoista työpaikoista kilpailevat usein kymmenetkin hakijat. Vahvuuksillaan voi erottautua joukosta ja antaa työnantajalle ensimaistiaisen siitä, kuka on ja mitä voisi tuoda työyhteisöön. Kilpailluissa tehtävissä kokeneetkin osaajat voivat jäädä hakuvaiheen ensimetreillä kalkkiviivoille, jos omaa osaamistaan tai vahvuuksiaan suhteessa tehtävään ei ole tuotu kunnollisesti esiin.

Kurkkaa siis alta 4 helppoa vinkkiä, joilla voit hyödyntää vahvuuksiasi työnhaussa ja varmistaa, että vahvuutesi tulevat rekrytoivien henkilöiden tietoisuuteen!


1. Aloita vahvuuksien tunnistamisesta

Työnhaussa helposti hypätään yhden askeleen liian pitkälle ja lähdetään suoraan väsäämään työhakemusta tai CV:tä. Qasvun rekrytoijat kuitenkin suosittelevat, että työnhaun aloittaisi ensin pysähtymällä asian äärelle. Ota kupponen kahvia, muistivihko ja kynä (tai modernimmin avaa tyhjä Word-tiedosto) ja aloita vahvuuksiesi pohtiminen ihan alusta. Missä juuri sinä olet erityisen hyvä? Jos omien vahvuuksien jäljille on haastavaa päästä, voit miettiä sitä, mistä aiheista muut kysyvät sinulta neuvoja. Pyydetäänkö sinua katsomaan läpi visuaaliset materiaalit vai organisoimaan tiimipäivä? Muistele, mistä olet saanut hyvää palautetta muilta. Kolmas hyvä näkökulma voi olla myös miettiä, missä tehtävissä tai puuhissa aika tuntuu kuluvan kuin siivillä. Yleensä asiat, joissa olemme vahvoilla, ovat myös niitä, joista nautimme.

2. Valitse työnhaun kanavat vahvuuksiesi mukaisesti

Terävä kirjoittaja ja kirjallisen ilmaisun osaaja panostaa työnhaussaan oivaltaviin ja innostusta herättäviin työhakemuksiin. Sosiaalisesti taitava taas lähestyy uutta työpaikkaa verkostojen, kontaktien ja tapahtumien kautta. Jos olet erinomainen esiintyjä ja vakuuttava puhuja, tee työnhakudokumenttisi videomuodossa. Vastaavasti, jos visuaalinen silmäsi on parempi kuin muilla keskimäärin, tee itsellesi erottuva ja mieleen jäävä CV.

3. Sanoita vahvuutesi työhakemuksessa

”Olen positiivinen, ahkera ja tunnollinen työntekijä…”, kuuluu tyypillinen hakemuksen aloitus. Kun omat vahvuudet on tunnistettu, niitä ei kannata supistaa työhakemuksessa adjektiivien listaksi, vaan avata tarkemmin. Tätä voi lähestyä kolmen kohdan kautta. Ensinnäkin valitse tarkasteluun kolme keskeisintä ja haettavan tehtävän kannalta relevanteinta vahvuuttasi. Tuo vahvuuksistasi sitten esille kolmen eri ulottuvuuden kautta: konkreettisin esimerkein, saavutetuin tuloksin sekä saaduin palauttein.

”Olen saanut sekä esihenkilöiltä että tiimikavereilta hyvää palautetta järjestelmällisestä työotteestani sekä organisointikyvystäni. Esimerkiksi viime tilikaudella onnistuin hallitsemaan tuloksekkaasti useita päällekkäisiä projekteja, joihin kuului vielä monia eri sidosryhmiä, ja viemään asioita eteenpäin myös haastavissa aikatauluissa ja tilanteissa. Hyvän organisoinnin ansiosta projektit valmistuivat aikataulussa, asiakastyytyväisyys nousi 20 prosenttia ja onnistuin myös aikaansaamaan 5 prosentin säästöt kustannuksissa.”

4. Tuo vahvuutesi myös haastatteluun

Myös haastatteluun valmistautuessa on hyödyllistä ottaa katsaus omiin vahvuuksiinsa ja pyrkiä tuomaan niitä aktiivisesti esiin myös haastattelutilanteessa. Panostamalla omiin hyviin ominaisuuksiinsa saa usein myös lisää itsevarmuutta tapaamiseen. Vältä haastattelussa kliseitä kertoessasi vahvuuksistasi, mutta tuo rohkeasti parhaat puolesi esille. Kolme ulottuvuutta toimivat hakemuksen lisäksi myös haastattelussa ja voit helposti antaa vakuuttavan kuvan sillä, kun kerrot vahvuuksistasi esimerkein, tuloksin ja palauttein.

Valjasta siis vahvuutesi voimavaraksi ja loista työnhaussa!