CV:n eli ansioluettelon koostamiseen löytyy internetin syövereistä tuhansia vinkkejä ja kymmeniä erilaisia pohjia. Osa neuvoista on erinomaisia, mutta toisaalta Qasvun rekrytoijat törmäävät välillä vieläkin vanhentuneisiin tietoihin tai virheellisiin kehotuksiin.

Varsinaisia vinkkejä timanttisen CV:n laatimiseen olemme listanneet aiemmin täällä. Tällä kertaa kasasimme tarkistuslistan, jonka avulla voit käydä lähes valmiin ansioluettelosi läpi ja jättää pois viimeisestä versiosta turhat tai jopa työnhakusi kannalta haitalliset tiedot.

4 asiaa, jotka voit huoletta jättää CV:stäsi pois:

1. Tarpeettomat henkilötiedot

Edelleen valitettavan useassa CV-pohjassa näkee esitäydennettynä tietoja, jotka eivät työnhakuun kuulu. Syrjintä on työnhaussa, rekrytoinnissa ja muutenkin työelämässä kiellettyä, ja jokaista hakijaa ja työntekijää kuuluu kohdella tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. CV-dokumentista kannattaa siis jättää pois tiedot liittyen ikään, syntymäaikaan, perhemuotoon, siviilisäätyyn, uskontoon tai tarkkaan osoitteeseen. Näillä tiedoilla ei ole työnhaussa merkitystä ja esimerkiksi tarkat henkilö- ja osoitetiedot voi toimittaa työnantajalle työsuhdetta solmittaessa.

2. Koko työhistoria

Jos työkokemusta on runsaasti, kaikkea siitä ei tarvitse mahduttaa ansioluetteloon. Keskity haettavan työpaikan kannalta keskeisimpiin tehtäviin, jolloin eri alan työkokemuksen tai esimerkiksi nuoruuden kesätyösuhteet voi jättää pienemmälle painoarvolle. Toinen hyvä tapa on korostaa CV:ssä muutamat tärkeimmät ja haettavan tehtävän kannalta relevanteimmat työsuhteet ja lisätä mukaan LinkedIn-profiililinkki, josta pääsee halutessaan tarkastelemaan koko työhistoriaa.

CV kannattaa kuitenkin pitää yhtenäisenä ja katsoa, jääkö työhistoriaa karsittaessa jäljellä kysymyksiä herättäviä aukkoja. Esimerkiksi opintoaikana tehdyt osa-aikatyöt ja haettavaan tehtävään liittymättömät työt voi summata lyhyesti: ”Vuosina 2013-2018 työskentelin osa-aikaisesti opintojen ohessa elektroniikkaliikkeessä myyjänä. Ennen opintoja vuosina 2010-2012 tein keikkaluontoisesti asiakaspalvelun sekä myynnin töitä. Koko työhistoriastani voit lukea lisää LinkedIn-profiilistani”.

3. Pelkät tittelit

Työtehtävistä kannattaa ehdottomasti kertoa muutakin kuin pelkkä tehtävänimike tai titteli. Esimerkiksi ”Sales Manager”-tehtävän alle mahtuu hyvin erilaisia työnkuvia yrityksistä ja organisaatioista riippuen. Toisaalla Sales Manager vastaa puhtaasti uusasiakashankinnasta ja toisaalla koko myynnin kokonaisuudesta. Kolmannessa organisaatiossa Sales Managerilla on alaisia ja tiimi johdettavanaan. Kerro siis konkreettisesti työtehtävistä ja avaa mielellään tehtävänkuvauksen lisäksi työssä saavutettuja tuloksia, tekemisestä saatuja palautteita sekä kokemuksesta ammennettuja oppeja.

4. Liian laaja kohdennus

Vaikka osaamista olisi paljon ja kiinnostuksenkohteita monta, CV:ssä kannattaa välttää liikaa laveutta. Sen sijaan, että ilmoitat olevasi ”myynnin, rahoituksen, markkinoinnin ja taloushallinnon ammattilainen” tai olevasi kiinnostunut näiden alojen työpaikoista, kohdennus kannattaa tehdä napakammaksi ja keskittyä haettavan tehtävän kannalta relevanttiin osaamiseen ja kiinnostukseen. Halutessaan muita osaamisalueitaan tai kiinnostuksenkohteitaan voi tuoda tarkemmin esiin haastattelussa.

Psst! Jos haet avoimia työpaikkoja Qasvun kautta, rekrytoijamme antavat mielellään palautetta hakuprosessista sekä työnhaun dokumenteistasi. Kysäise siis rohkeasti rekrytoijiltamme palautetta hakuprosessin jälkeen!