Anton&Anton – Ajansäästöä ja oikeaa osaamista

Rekrytointi on aikaa ja resursseja vievä prosessi. Se vaatii myös ammattitaitoa ja tietoa sekä yrityksen tarpeista että toimialasta ja työntekijämarkkinoista. Anton&Anton Oy:n (A&A) toimitusjohtajalle Andrea Hasselblattille rekrytointi on varsinainen ”aikasyöppö”; tärkeä päätös, jonka toteuttamiselle ei aina yksinkertaisesti ole aikaa.

Anton&Antonilla päädyttiinkin ulkoistamaan rekrytointiprosessi ja ottamaan Qasvu kumppanikseen. Hasselblattin mukaan asiakkaalle helpoksi ja sujuvaksi tehty rekrytointiprosessi tuo arvoa: ”Syy, miksi tulimme asiakkaaksi, oli lähestymistapa, joka teki yhteystyöhön ryhtymisen helpoksi. Qasvulla ei monimutkaisteta asiaa, joka on jo muutenkin moniulotteinen, aina haastava ja täynnä riskejä.” Ensimmäinen yhteinen prosessi on johtanut Anton&Antonin ja Qasvun yhteistyöhön, joka iloksemme jatkuu edelleen. Tämä on antanut mahdollisuuden oppia lisää kumppanin toimintatavoista ja yrityskulttuurista, mikä taas on auttanut meitä tyydyttämään paremmin A&A:n tarpeet. ”Qasvulla tiedetään, millainen yrityskulttuuri meillä on. Meille räätälöity prosessi oli niin yksinkertainen kuin mahdollista.” Hasselblat toteaa.

Kun rekrytointiprosessi käynnistetään, on tärkeä pitää asiakas ajan tasalla eri vaiheista ja asiakkaan on hyvä olla tietoinen, millä aikataululla prosessi etenee. Hasselblat kokee Qasvun onnistuneen tässä. Hän saa sopivasti infoa ja prosessi on tarpeeksi kevyt, vaikka kyseessä on iso päätös. Hasselblat kuvailee prosessia tehokkaaksi ja yksinkertaiseksi: ”Koska nykypäivänä elämä on menossa siihen suuntaan, että nuoret ihmiset vaihtavat useammin työpaikkaa, on tärkeä olla mukana sellainen kumppani, joka tietää, mitä me haetaan. Tykkään myös että Qasvun rekrytointi tapahtuu paljon LinkedInin kautta.”

Rekrytoinnin tärkein tavoite on täyttää avoin positio eli saattaa työntekijää etsivä yritys ja osaava ammattilainen yhteen. Qasvulla tiedetään, minkälaista osaamista Anton&Antonille rekrytoidaan. Kaksi Qasvun rekrytoimaa osaajaa ovat avainhenkilöitä toimitusjohtaja Hasselblatin hallintotiimissä. Andrea Hasselblat kertoo, että edustajallamme on kyky ”lukea rivien välistä” eli ottaa koppia asioista, joita ei välttämättä tajuttu palavereissa sanoa ääneen. Qasvu on työntekijämarkkinoiden trendeissä kiinni. On suuri päätös rekrytoida ihminen ja yrittäjän näkökulmasta on todella tärkeää, että osaaja on hintansa väärti. Hasselblatin on voitava luottaa Qasvun tekevän tämän arvioinnin hänen puolestaan.

Yritys:

Tarvitsetko apua rekrytoinnissa tai haluat kuulla lisää Qasvun rekrytointipalveluista?

Varaa sopiva aika asiantuntijoidemme kanssa ja keskustelemme kanssasi rekrytointitarpeistanne. Ainutlaatuinen nuorten ja kokeneiden ammattilaisten verkostomme mahdollistaa oikeiden osaajien yhdistämisen juuri teidän tarpeisiinne. Tunnemme jäsenemme henkilökohtaisesti; käymme jokaisen yhteisömme uuden jäsenen kanssa puolen tunnin keskustelun heidän ammatillisista kiinnostuksen kohteistaan ja motivaatiostaan. Laajan verkostomme yksityiskohtainen tuntemus mahdollistaa soveltuvimpien ammattilaisten löytämisen teidän tarkoitukseenne.

Nähdään verkkotapaamisessa!

Tutustu lisää yrityksille suunnatuista palveluistamme, kuten rekrytointiprosessin kulusta, täältä.

Pääset tutustumaan Qasvuun ja Qasvu-tiimiimme täältä!