Anonyymi rekrytointi

Anonyymi rekrytointi (hiljainen haku) on palvelu, jossa rekrytointiprosessi toteutetaan nimensä mukaisesti nimettömästi, poissa julkisuudesta. Palvelua suositellaan yleensä vaikeasti täytettävään työtehtävään, josta ei haluta tiedottaa julkisesti. Se toimii apuna passiivisten työnhakijoiden tavoitteluun. Passiiviset työnhakijat eivät seuraa aktiivisesti työpaikkailmoituksia, joten heidät on tavoitettava muilla keinoin.

Miten Qasvun anonyymi rekrytointi toimii?

Tarjoamme anonyymiä rekrytointia aina luottamuksellisesti. Anonyymi rekrytointi toteutetaan hyödyntämällä Qasvun omaa verkostoa sekä ilmoittamalla työtehtävästä anonyymisti ja tarkoin kohdennetusti. Sopivien kandidaattien löydyttyä prosessi etenee samalla tavalla kuin tavallinen julkinen rekrytointiprosessi. Palvelut eroavat siis toisistaan keinoissa löytää sopiva kandidaatti.

Hiljainen haku alkaa keskustelulla rekrytoivan asiakkaan kanssa. Kartoitamme, mitä työtehtävään kuuluu ja, mitä työntekijältä odotetaan.

Kun työnkuva sekä vaatimukset ovat selvät, kandidaatit etsitään etenemällä prosessissa sopimuksen mukaan; sopivaa kandidaattia etsitään Qasvun verkostosta ja/tai avoimesta paikasta tehdään anonyymi ilmoitus erikseen sovituissa kanavissa (esim. some). Kriteereihin sopivat kandidaatit haastatellaan erikseen henkilökohtaisesti. Maailmantilanteesta johtuen, kohtaamme heidät puhelimitse sekä videohaastatteluin.

Haastatteluiden jälkeen kandidaatit esitellään asiakkaalle ja järjestetään hakijan ja asiakkaan kohtaaminen. Rekrytointiammattilaisemme on mukana sekä hakijan, että asiakkaan tukena koko rekrytointiprosessin ajan.

Jos kyseessä on henkilöstövuokraus, Qasvu vastaa työsopimuksesta ja työnantajavelvoitteista.

Hiljainen haku voi myös toimia jo käynnissä olevan julkisen haun rinnalla, sillä se tavoittaa aktiivisten hakijoiden lisäksi passiiviset hakijat.

Miksi anonyymiä rekrytointia kannattaa hyödyntää?

Anonyymi rekrytointi on suositeltavaa, mikäli

  • Avoin paikka tulee täyttää anonyymisti
  • Avoimesta paikasta ei haluta tiedottaa julkisesti
  • Paikkaa on jo aikaisemmin yritetty täyttää tavallisella rekrytoinnilla. Hakijoiden löytäminen on haastavaa tai sopivia hakijoita on vähän
  • Rekrytoinnissa on edettävä nopeasti

Qasvun verkostossa on it-, teknisen ja kaupallisen alan osaaja. Meillä on kattava verkosto nuoria ja kokeneita ammattilaisia, jotka ovat valmiita ottamaan seuraavan askeleen urallaan.

Mikäli hiljaisella hakuprosessilla ei tavoiteta sopivaa työntekijää, ei prosessista tietenkään veloiteta asiakasta ennen kuin työpaikka on täytetty. Avaamme menneen prosessin asiakkaan kanssa ja käynnistämme hiljaisen haun uudestaan.

Yritys: ota yhteyttä ja autamme löytämään teille juuri sen oikean työntekijän.

Pääset tutustumaan Qasvuun ja Qasvu-tiimiimme täältä!