Vai onko niitä? Työhaastatteluun valmistautuessa sortuu helposti googlettamaan yleisimpiä haastattelukysymyksiä sekä niihin parhaita vastauksia. Miten vastaan, jos minulta kysytään heikkouksistani? Olisiko hyvä vastaus, että olen perfektionisti?

Todellisuudessa yleisimpiä haastattelukysymyksiä ei suoraan ole eikä valmiiden vastauksien harjoittelu ennen haastattelua kannata. Työhaastatteluissa kuitenkin toistuvat useimmiten samankaltaiset teemat, joihin voi miettiä näkökulmia sekä relevantteja esimerkkejä etukäteen. Ennen kuin siis lähdet googlettamaan yleisimpiä haastattelukysymyksiä, kurkkaa haastatteluissa toistuvia teemoja alta ja mieti niiden pohjalta omaa osaamistasi.

1. Itsestään kertominen

Usein työhaastatteluissa pyydetään tavalla tai toisella kertomaan hiukan itsestään. Haastattelussa kannattaa valmistautua pitämään lyhyt hissipuheen tyyppinen avaus omasta työhistoriastaan, osaamisestaan ja saavutuksistaan. Usein ”kerro itsestäsi”-tyyppinen kysymys saattaa johdattaa hakijan hakoteille ja kannattaakin pitää mielessä, että esittelyssä kannattaa keskittyä työ- ja opintohistoriaan. Esimerkiksi henkilökohtaisesta elämästä, perhetilanteesta tai muista työhön liittymättömistä aiheista ei tämänkään kysymyksen kohdalla tarvitse puhua.

2. Motivaatiosi tehtävään ja yritykseen

”Miksi haet tätä työpaikkaa”, ”Miksi haluat töihin juuri meille” tai ”Mikä sai sinut lähettämään hakemuksen” ovat tavallisia kysymyksiä, joilla työantaja kartoittaa motivaatiotasi juuri tähän työpaikkaan. Suoraa vastausta ei näihinkään kysymyksiin kannata harjoitella, vaan ennemminkin tutustua hyvin yritykseen ja tehtävänkuvaan etukäteen ja pohtia niiden pohjalta omia osaamistaan, motivaattoreitaan ja kiinnostustaan.

3. Heikkoudet ja kehityskohteet

Usein työhaastattelussa pyydetään kertomaan heikkouksista tai kehityskohteista. Monelle hakijalle tämä aihe on työhaastattelun kauhistus. Mitä sanon heikkoudekseni? Voinko olla rehellinen vai keksinkö jonkin mukamas heikkouden, joka kääntyy kuitenkin vahvuudekseni? Qasvun rekrytoijat suosittelevat kertomaan kehityskohteistaan avoimesti, mutta samalla kertomaan myös, miten ne näkyvät työssä, mitä on tehnyt niitä kehittääkseen ja miten toiminta on tuottanut tulosta.

4. Vahvuudet ja saavutukset

Vahvuuksistaan ja saavutuksistaan kannattaa myös miettiä etukäteen esimerkkejä, joita näiden kysymysten tullessa vastaan voi avata työhaastattelussa. Parhaita puoliaan on hyvä avata konkreettisesti ja laajasti ja kertoa, miten niistä olisi hyötyä juuri tässä tehtävässä. Joskus työhaastatteluissa tulee vastaan kysymys parhaasta saavutuksesta. Isoimman onnistumisensa miettimisestä ei tarvitse kuitenkaan ottaa paineita, sillä saavutusten ei tarvitse olla Suomen menestyneimmän startupin perustamista tai maailman pelastamista. Voit hyvin kertoa onnistuneista projekteista, toimivista kehitysideoista tai vaikkapa haastavan tilanteen hoitamisesta.

5. Tulevaisuuden suunnitelmat

”Missä näet itsesi 5 vuoden päästä”-kysymys kauhistuttaa etenkin uran alkuvaiheessa olevia tai vielä omaa suuntaansa etsiviä työntekijöitä. Pitäisi vaikuttaa määrätietoiselta ja tavoitteelliselta sekä antaa samalla yritykseen sitoutunut vaikutelma. Haastattelija haluaa usein saada selville, vastaako haettu työpaikka suunnitelmiasi. Myös tähän kysymykseen kannattaa vastata rehellisesti, mutta on hyvä huomioida, että usein rekrytoinnin tavoitteena on löytää pidempiaikainen työntekijä, joka parhaimmassa tapauksessa on kiinnostunut kehittymään organisaation sisällä. Toisaalta, jos omat tulevaisuuden tavoitteet eivät ole vielä selvillä, voi sitäkin avoimesti avata ja kertoa mielenkiinnonkohteistasi tai haaveistasi. Harvalla on valmiina 5 vuoden suunnitelmaa selkeine päivämäärineen.

Kun teet ennen työhaastattelua tausta- ja ajatustyön huolella, selviät kunnialla myös kiperämmistä ja epätavallisemmista työhaastattelukysymyksistä. Tsemppiä haastatteluun!