Onko kaksisivuinen CV liian pitkä? Täytyykö dokumentista löytyä kaikki työkokemukset? Mitä teen, jos pitkä kokemus on haastavaa tiivistää paperille? Entä, mitä jos työkokemusta ei oikein vielä ole ja valmis CV-pohja jää lähes tyhjäksi? 

CV eli ansioluettelo on edelleen oleellinen osa työnhakua. Vaikka monissa tapauksissa CV:n voi tänä päivänä korvata esimerkiksi LinkedIn-profiilin avulla, kannattaa jonkinlainen tiivistelmä omasta osaamisesta olla olemassa. Qasvun rekrytoijat käyvät läpi ansioluetteloita päivittäin ja koostivatkin kokemuksensa pohjalta muutaman yksinkertaisen vinkin CV:n hiomiseen.

 

5 vinkkiä timanttisen CV:n laatimiseen

1. Älä yritä mahduttaa kaikkea yhdelle sivulle 

Tiivistäminen on CV:tä laatiessa oleellinen taito, mutta ohjeen siitä, että ansioluettelo pitäisi mahtua yhdelle sivulle, voi unohtaa. Sopiva ansioluettelon pituus on 1-2 sivua ja toinen sivu on usein tarpeellinen etenkin, jos työkokemusta ja koulutustaustaa on kertynyt jo enemmän. Ansioluetteloon on hyvä myös mahduttaa työ- ja opintokokemuksen lisäksi lyhyt tiivistelmä itsestä, tiedot kielitaidoista ja muista osaamisalueista sekä esimerkiksi maininta luottamustoimista.  

 

2. Kohdista CV jokaiseen työpaikkaan erikseen 

Moni panostaa hakemuskirjeen kohdistamiseen jokaiseen haettavaan tehtävään, mutta usein samaa CV:tä kierrätetään työhakemuksesta toiseen. Kuitenkin myös CV:tä olisi hyvä räätälöidä hiukan jokaista tehtävää kohden, sillä CV on yleensä ensimmäinen dokumentti, jonka rekrytoija käy läpi. Esimerkiksi ansioluettelon tiivistelmässä voi nostaa esiin juuri kyseisessä tehtävässä vaadittavia taitoja ja omasta työkokemuksesta korostaa etenkin haettavan tehtävän kannalta kiinnostavia projekteja tai saavutuksia.  

 

3. Voit jättää osan työhistoriasta pois CV:stä 

Vaikka CV on luettelo aiemmista työpaikoista ja kertyneestä osaamisesta, osan aiemmasta työkokemuksesta tai haettavan tehtävän kannalta epärelevanteimmista paikoista voi huoletta jättää ansioluettelon ulkopuolelle. Tärkeimmät kokemukset on hyvä avata ansioluettelossa kunnolla ja loput voi listata tiivistetysti tai yhdistää yhden otsikon alle (”Kahvilatyöntekijä, kesätyöt vuosina 2005-2008”). Toinen hyvä vinkki on avata CV:ssä relevanteimmat työkokemukset ja lisätä dokumenttiin linkki LinkedIn-profiiliin, josta löytyy koko työhistoria.  

 

4. Avaa työkokemuksesta muutakin kuin työtehtävät 

Pelkkä titteli (”Myyntipäällikkö”) tai muutamalla sanalla kerrottu kuvaus työtehtävistä (”Uusasiakashankinta ja asiakkuuksien kehittäminen”) ei kerro vielä kertyneestä osaamisesta, saavutuksista tai vahvuuksista paljoa. Avaa rohkeasti sen sijaan myös onnistumisia, tuloksia, projekteja tai palautteita. Kuinka paljon onnistuit löytämään uusia asiakkaita? Kuinka paljon kasvatit myyntiä? Millaisiin kehittämisprojekteihin osallistuit? Millaista palautetta sait asiakkailta, yhteistyökumppaneilta tai kollegoilta? Jos työkokemusta ei ole ennestään paljoa, kannattaa näihin kiinnittää erityistä huomiota ja avata myös sitä, mitä työtehtävissä oppi.  

 

5. Visuaalisuus on tärkeää, mutta sisältö ratkaisee 

Nykypäivänä erilaisia CV-pohjia löytyy runsaasti ja on helppo rakentaa itsekin visuaalisesti miellyttävä, persoonallinen ansioluettelo. Visuaalisuudesta ei kuitenkaan kannata ottaa paineita ja on myös hyvä pitää mielessä, ettei ydinsisältö huku hienojen kuvioiden tai graafien alle. Hyvä CV on ennen kaikkea helposti luettava, informatiivinen ja tiivis paketti, joka antaa yleiskuvan hakijan osaamisesta suhteessa haettavaan tehtävään. 

 

Psst! Älä unohda näitä: lisää ansioluetteloon aina yhteystietosi ja muista oikolukea koko dokumentti lopuksi. Muista myös tallentaa ja lähettää CV aina PDF-muodossa. Muut tiedostomuodot eivät aina aukea tai CV:n rakenne saattaa kärsiä.